ul. Piaskowa 14 65-209
Zielona Góra, Polska

(+48) 514 850 789

info@testal.info

projekty środowiskowe

Projekty Środowiskowe

Nasza działalność w zakresie projektów środowiskowych to opracowywanie wniosków wymaganych do uzyskiwania pozwoleń oraz zgłoszeń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (głównie lakiernie).
Rozszerzamy obecnie działalność o przygotowywanie wniosków na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów

Pracownicy

NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

3 oddziały

W NIEMCZECH I POLSCE

0 +Projektów

ZREALIZOWANYCH W CAŁEJ EUROPIE

Zadowoleni klienci

OGÓLNOEUROPEJSKA FIRMA

W zakres prac środowiskowych wykonywanych przez firmę TESTAL wchodzą m.in.:

1. Pozwolenie na wytwarzanie, transport oraz przetwarzanie odpadów:

Nasza działalność zajmuje się opracowaniem diagnozy formalno-prawnej w zakresie gospodarowania odpadami oraz przygotowaniem dokumentacji i złożeniem wniosku o pozwolenie na wytwarzanie, odzysk, transport lub unieszkodliwianie odpadów.

Kogo dotyczy pozwolenie na wytwarzanie, transport oraz przetwarzanie odpadów:

  •  działalność produkcyjna, 
  •  działalność usługowa (np.: firmy budowlane, biura, serwisowe, warsztaty pojazdów mechanicznych) 
  •  działalność handlowa (większe i średnie firmy). 

2. Pozwolenie na emisje gazów i pyłów do atmosfery:

Przygotowujemy diagnozy formalno-prawne w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Sporządzamy dokumentacje i wnioski w aby pozyskać pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji oraz dokonać zgłoszenia instalacji w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza

Kogo dotyczy pozwolenie na emisje gazów i pyłów do atmosfery:

  • warsztaty samochodowe (lakiernie), 
  • warsztaty stolarskie, spawalnicze, kuźnie
  • działalność produkcyjna (zakłady gdzie wykorzystuje się: farby, kleje, rozpuszczalniki, spala się paliwa – gaz, węgiel, olej), 
  • zakłady przeróbki tworzyw sztucznych i gumy,  
  • zakłady nanoszenia powłok (lakiery, tworzywa sztuczne, guma) 

© TESTAL - Adam Zborowski - 2022